Kvízjátékok megrendelésének feltételei

(foglalás, lemondás, módosítás, fizetés)

A Szolgáltató adatai:

Név: Bodor Péter egyéni vállalkozó
Telefon: +36305786319
E-mail cím: hello@quizland.hu
Web: www.quizland.hu
Adószám: 69670620-1-27

  1. Általános rendelkezések

A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató elvállalja az előzetesen részletezett szolgáltatást (kvízjátékot) a visszaigazolásban rögzített árakon. A Felek kikötik a szigorú írásbeliséget, azaz a szolgáltatást érintő kérésekről, módosításokról írásban tájékoztatják egymást. Az esetleges szóbeli megrendelést a Megrendelő köteles írásban megerősíteni.

  1. Árajánlat

2.1. A szolgáltatás megrendelése előtt Megrendelő árajánlatot kér a Szolgáltatótól, melyben megadja a szolgáltatás igénybevételének helyszínét, napját, kezdési időpontját valamint a játékon résztvevők létszámát.

2.2. A Szolgáltató az ajánlatkérést követően a kapott információk alapján egyedileg kalkulát árat küld a Megrendelőnek.

2.3. Az árajánlat kiküldése nem minősül foglalásnak az ajánlatkérésben megjelölt napra és időpontra.

2.4. Az árajánlat érvényességi ideje azt követő foglalás nélkül annak kiküldéstől számított 30 naptári nap.

  1. Szolgáltatás lefoglalása

3.1. Amennyiben Megrendelő az árajánlatban szereplő árat elfogadja, foglalási szándékát írásban jelzi a Szolgáltató felé.

3.2. Az árajánlat kiküldése és az időpontot lefoglaló e-mail megérkezése közötti időszakban a Szolgáltató a kérdéses időpontot nem tekinti foglaltnak, azt más Megrendelőknek is kiajánlhatja.

3.3. Szolgáltató az időpont lefoglalását előleg fizetéséhez kötheti, mely az árajánlatban szereplő összeg 50%-a. Előlegfizetés esetén az előleg összege levonásra kerül a végszámla kiállításakor.

  1. Lemondási feltételek

4.1. A szolgáltatás esemény előtti 24 órán belüli lemondása esetén Szolgáltató a szolgáltatás korábban kalkulált és elfogadott teljes költségét kiszámlázza a Megrendelő felé, amit a Megrendelő a Szolgáltatónak kifizet.

4.2. 24 órán túli, de 7 napon belüli lemondás esetén a Szolgáltatót az előzetesen kalkulált ár 50%-a illeti meg kötbérként, melyről számlát állít ki a Megrendelő felé.

4.2. 7 napon túli lemondás esetén Megrendelőnek nincs kötbérfizetési kötelezettsége.

  1. Szolgáltatás módosítása

5.1. Megrendelő a korábban egyeztetettektől eltérő, illetve újonnan felmerülő kéréseit a Szolgáltató felé írásban küldi meg.

5.2. Szolgáltató az újonnan felmerülő igények függvényében módosíthat korábban kiküldött árajánlatán.

5.3. A megrendelt szolgáltatás kezdési időpontjának módosítására további díjfizetési kötelezettség nélkül legkésőbb az esemény időpontja előtt 72 órával van lehetőség (amennyiben Szolgáltató további foglalásai miatt tudja vállalni az eseményt a módosítandó kezdéssel).

5.4. Amennyiben a szolgáltatás kezdési időpontját Megrendelő kevesebb mint 72 órával a kezdés előtt módosítja, úgy a Szolgáltató plusz költséget jogosult felszámolni a korábban kiküldött árajánlatban szereplő összegre (amennyiben Szolgáltató további foglalásai miatt tudja vállalni az eseményt a módosítandó kezdéssel). A plusz költség mértéke függ a kezdési időpont módosításának mértékétől, de nem haladhatja meg az eredeti ár 30%-át. Szolgáltató törekszik arra, hogy a módosítás plusz költség felszámolása nélkül is kivitelezhető legyen.

5.5. Amennyiben a szolgáltatás kezdési időpontja az esemény napján módosulna, úgy a Szolgáltató a 30 percen túli késést követően minden további megkezdett 15 percre 15.000 forint késedelmi díjat számol fel. Amennyiben a Szolgáltató a csúszás miatt nem tud az eredetileg tervezettnél tovább tartózkodni a helyszínen, úgy az eredetileg megállapított díj csökkentése nélkül lerövidítheti a megrendelt szolgáltatást.

  1. Fizetés

6.1. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítését követően számlát állít ki, melyet elektronikus formában juttat el a Megrendelőnek.

6.2. A számlán szereplő árak burttó árak, 0%-os Áfát tartalmaznak.

6.3. A szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzben, bankkártyával és átutalással.

6.4. Átutalásos fizetés esetén a Szolgáltató a számlát 8 napos fizetési határidővel állítja ki. Amennyiben Megrendelő hosszabb határidővel fizet, azt a számla kiállítása előtt jeleznie kell a Szolgáltatónak.