Kvízjátékok megrendelésének feltételei

(foglalás, lemondás, módosítás, fizetés)

A Szolgáltató adatai:

Név: Bodor Péter egyéni vállalkozó
Telefon: +36305786319
E-mail cím: hello@quizland.hu
Web: www.quizland.hu
Adószám: 69670620-1-27

1. Általános rendelkezések

A Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató elvállalja az előzetesen részletezett szolgáltatást (kvízjátékot) a visszaigazolásban rögzített árakon. A Felek kikötik a szigorú írásbeliséget, azaz a szolgáltatást érintő kérésekről, módosításokról írásban tájékoztatják egymást. Az esetleges szóbeli megrendelést a Megrendelő köteles írásban megerősíteni.

2. Árajánlat

2.1. A szolgáltatás megrendelése előtt Megrendelő árajánlatot kér a Szolgáltatótól, melyben megadja a szolgáltatás igénybevételének helyszínét, napját, kezdési időpontját valamint a játékon résztvevők létszámát.

2.2. A Szolgáltató az ajánlatkérést követően a kapott információk alapján egyedileg kalkulált árat küld a Megrendelőnek.

2.3. Az árajánlat kiküldése nem minősül foglalásnak az ajánlatkérésben megjelölt napra és időpontra.

2.4. Az árajánlat érvényességi ideje a kiküldéstől számított 30 naptári nap.

3. Árajánlat tartalma

3.1. Az árajánlat tartalmazza az ajánlatban kiküldött kvízjáték(ok) összeállítását, lebonyolítását (kvízmesterrel együtt), a kiszállás díját. Továbbá magába foglalja az egyes játékokhoz szükséges eszközök (tollak+válaszadó lapok, oklevelek) költségét.

3.2. Technikai szükségletek: A játékokhoz szükséges technikai felszerelés (hangosítás + vetítés) nem képezi a kiküldött árajánlat részét. Azonban Szolgáltató egyes esetekben (jellemzően 50 alatti játékok esetén) felajánlhatja saját eszközeit, melyeket további költségek nélkül biztosíthat a játék időtartamára.

3.3. Az árajánlat nem tartalmazza az ajánlatban kiküldött tematitáktól eltérő kérdéssorok összeállítását (ide értendő a saját, csapatra vagy cégre vonatkozó kérdések megírása, játékba való beépítése), az ajánlatban leírt játékhosszt meghaladó helyszínen lévőséget (például, de nem kizárólagosan a technikai próbák miatti korábbi érkezést), a kvízjátékok külalakjának személyre szabását (brandingelését), angol nyelvű játék esetén a Megrendelő által küldött kérdések lefordítását, mobiltelefonos játékok esetén a válaszadás eszközéül szolgáló telefonokat, valamint a kérdéssorok előzetesen vagy az eseményt követően Megrendelevővel való megosztását.

3.4. Szolgáltató a 3.1-es pontban felsorolt vállalásokon felül érkező (3.3-as pontban felsorolt, de nem kizárólag ezekre irányuló) plusz kérések esetén a korábban kiküldött árajánlatán módosíthat, melyet Megrendelőnek elfogadásra írásban elküld.

4. Szolgáltatás lefoglalása

4.1. Amennyiben Megrendelő az árajánlatban szereplő árat elfogadja, foglalási szándékát írásban jelzi a Szolgáltató felé.

4.2. Az árajánlat kiküldése és az időpontot lefoglaló e-mail megérkezése közötti időszakban a Szolgáltató a kérdéses időpontot nem tekinti foglaltnak, azt más Megrendelőknek is kiajánlhatja.

4.3. Szolgáltató az időpont lefoglalását előleg fizetéséhez kötheti, mely az árajánlatban szereplő összeg 50%-a. Előlegfizetés esetén az előleg összege levonásra kerül a végszámla kiállításakor.

5. Lemondási feltételek

5.1. A szolgáltatás esemény előtti 24 órán belüli lemondása esetén Szolgáltató a szolgáltatás korábban kalkulált és elfogadott teljes költségét kiszámlázza a Megrendelő felé, amit a Megrendelő a Szolgáltatónak kifizet.

5.2. 24 órán túli, de 7 napon belüli lemondás esetén a Szolgáltatót az előzetesen kalkulált ár 50%-a illeti meg kötbérként, melyről számlát állít ki a Megrendelő felé.

5.2. 7 napon túli lemondás esetén Megrendelőnek nincs kötbérfizetési kötelezettsége.

6. Szolgáltatás módosítása

6.1. Megrendelő a korábban egyeztetettektől eltérő, illetve újonnan felmerülő kéréseit a Szolgáltató felé írásban küldi meg.

6.2. Szolgáltató az újonnan felmerülő igények függvényében módosíthat korábban kiküldött árajánlatán.

6.3. A megrendelt szolgáltatás kezdési időpontjának módosítására további díjfizetési kötelezettség nélkül legkésőbb az esemény időpontja előtt 72 órával van lehetőség (amennyiben Szolgáltató további foglalásai miatt tudja vállalni az eseményt a módosítandó kezdéssel).

6.4. Amennyiben a szolgáltatás kezdési időpontját Megrendelő kevesebb mint 72 órával a kezdés előtt módosítja, úgy a Szolgáltató plusz költséget jogosult felszámolni a korábban kiküldött árajánlatban szereplő összegre (amennyiben Szolgáltató további foglalásai miatt tudja vállalni az eseményt a módosítandó kezdéssel). A plusz költség mértéke függ a kezdési időpont módosításának mértékétől, de nem haladhatja meg az eredeti ár 30%-át. Szolgáltató törekszik arra, hogy a módosítás plusz költség felszámolása nélkül is kivitelezhető legyen.

6.5. Amennyiben a szolgáltatás kezdési időpontja az esemény napján módosulna, úgy a Szolgáltató a 30 percen túli késést követően minden további megkezdett 15 percre 15.000 forint késedelmi díjat számol fel. Amennyiben a Szolgáltató a csúszás miatt nem tud az eredetileg tervezettnél tovább tartózkodni a helyszínen, úgy az eredetileg megállapított díj csökkentése nélkül lerövidítheti a megrendelt szolgáltatást.

7. Fizetés

7.1. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítését követően számlát állít ki, melyet elektronikus formában juttat el a Megrendelőnek.

7.2. A számlán szereplő árak burttó árak, 0%-os Áfát tartalmaznak.

7.3. A szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzben, bankkártyával és átutalással.

7.4. Átutalásos fizetés esetén a Szolgáltató a számlát 8 napos fizetési határidővel állítja ki. Amennyiben Megrendelő hosszabb határidővel fizet, azt a számla kiállítása előtt jeleznie kell a Szolgáltatónak.